Üks pakaseline hommik Lõuna-Eesti kaasikus kui metsatukk härmatisega kattus.