Minimalistlik vaade kalalaevale, mis küll on enda töö lõpetanud. Saaremaa, Sõrve Säär 2022.